Forside
Kommende arrangementer
Det sker i sognet
Præstens side
Sognehøjskolen
Menighedsrådet
Ansatte
Fra vugge til grav
Om kirken
Om menighedshuset
Kalenderbooking
Ledige stillinger
Menighedsrådsvalg
02-09-2016 14:00
Reglerne for det kommende menighedsrådsvalg er nu lagt her ind på hjemmesiden under fanebladet 'Menighedsrådet'
Sogneftermiddag
07-09-2016 14:30
Sognepræst Per Mikkelsen, Venø og Struer, byder ind med et causeri over den danske kongerække fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe d. 2.
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
08-09-2016 19:00
Formanden orienterer om menighedsrådets arbejde i året der gik, og hvilke spændende opgaver, der venter. Mødet fortsætter evt. med et opstillingsmøde. Bemærk at datoen i Gimsing er en anden end i provstiets andre sogne!!

Velkommen


Gudstjenster
Søndag d. 09.10.2016 kl: 10:30
Gudstjeneste, 20. s. e. trin.
Præst: Charlotte Rønhoff
Søndag d. 16.10.2016 kl: 09:00
Gudstjeneste, 21. s. e. trin.
Præst: Charlotte Rønhoff
Søndag d. 23.10.2016 kl: 10:30
Gudstjeneste, 22. s. e. trin.
Præst: Charlotte Rønhoff
Søndag d. 30.10.2016 kl: 10:30
Gudstjeneste, 23. s. e. trin.
Præst: Charlotte Rønhoff
Søndag d. 06.11.2016 kl: 16:00
Gudstjeneste, Allehelgens gudstjeneste
Præst: Charlotte Rønhoff

Kirkebil

Enhver som har behov for transport til gudstjeneste i Gimsing Kirke eller arrangementer i Menighedshuset kan ringe til Struer Thyholm Taxa på tlf.
97 87 80 80.
Regningen sendes automatisk til Gimsing Kordegnekontor.


Sognepræst
Charlotte Rønhoff
23 63 90 70

crp@km.dk


Graver/kirketjener
Mobil 23 30 68 61 

Menighedshuset 
97 85 58 53 

Kordegn, Kirkekontoret
96 84 92 00

Design: MediaConnect ApS