Menighedsplejen ved kirker i Struer kommune tilbyder frivillig støtte og aflastning for pårørende, der drager omsorg for syge eller demente i hjemmet.
Trænger du som pårørende til nogle timers afløsning, så kontakt Else Gøbel tlf. 97855951 eller Kirsten Bethe tlf. 97861698 / 28221586.