Gravermedhjælper søges

Stillingsopslag, gravermedhjælper til Gimsing Kirke.

Vi søger en gravermedhjælper med interesse for arbejdet på en kirkegård, kirken og menighedshus. Den vanlige ugentlige arbejdstid er 26 timer eller mindre hvis kirketjeneste ikke ønskes. Dog må det påregnes, at man i spidsbelastningsperioder arbejder fuld tid og i de mere stille perioder afspadserer merarbejdet. Ansættelsen er helårligt. Stillingen ønskes besat pr. 1. november2018. eller snarest derefter.

Som gravermedhjælper ved Gimsing Kirke får du en stilling med stor fleksibilitet på en god arbejdsplads. Ved Gimsing Kirke er der automatisk ringning.

Menighedsråd og graver forventer at du

·         Har interesse og mod på det grønne arbejde

·         Kan arbejde selvstændigt og få noget fra hånden

·         Kan samarbejde med graveren, kirkens øvrige medarbejdere og menighedsrådet

·         Har et godt humør, er serviceorienteret og hjælpsom

Stillingen indeholder hovedsageligt følgende arbejdsopgaver

·         Anlæg og gartnerisk vedligehold af kirkegård

·         Renholdelse af kirkegård, kirke, menighedshus, diverse udearealer og diverse bygninger

·         Medvirke ved begravelser og bisættelser

·         Forefaldende arbejde

Ansættelse og løn er efter ”Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde” indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt fællesforbund 3F. Der er ikke krav om gartnerisk uddannelse. Aflønningen afregnes på timebasis bagud månedsvis.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Villy Sveigaard på Tlf. 60156861. eller til graver Lena Fiedler på Tlf. 23306861.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Gimsing Menighedsråd på mail: 8817fortrolig@sogn.dk  Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. september 2018. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 21. september 2018.

Der indhentes børneattest. Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer.

         

                                                     Gimsing Menighedsråd.