Menighedsplejen

Menighedsplejen ved kirker i Struer kommune tilbyder frivillig støtte og aflastning for pårørende, der drager omsorg for syge eller demente i hjemmet.
Trænger du som pårørende til nogle timers afløsning, så kontakt Else Gøbel tlf 40138173