Menighedsråd

Formand

Leif Skou
lees@km.dk

Kirkeværge

Orla Klitgaard Johansen

orla.johansen51@gmail.com

Kontaktperson

Leif Skou
lees@km.dk

Kasserer

Ole Kai Behrndtz
ole.kai.behrndtz@gmail.com

Sekretær

Gertrid Bysted
 

Menig medlem

Jane Olufsen
jane@olufsen.dk

Næstformand og sognepræst

Vakant