Vielse

Aftales med præsten eller på kirkekontoret i Struer.
Der skal på Borger.dk bestilles en prøvelsesattest, der afleveres på kirkekontoret inden vielsen.